Despre proorocii mincinoși

Recentele preziceri despre sfârșitul lumii, mi-au adus o stare de lehamite și chiar de desconsiderare profundă, față de oamenii care le-au făcut. Unii oameni se joacă de-a proorocii, pretind a vorbi de la Dumnezeu, pretind că Dumnezeu le-a descoperit anumite lucruri și că trebuie să fie crezuți. Au făcut calcule, au așa-zise descoperiri, pretind că Dumnezeu i-a făcut să înțeleagă, dar iată că, încă odată, de parcă mai era nevoie, proorociile lor s-au dovedit a fi false. Nu s-au împlinit. Oare ce putem să facem în privința asta? Cum să ne oprim din tăvălugul acesta al proorociilor false? Trebuie să facem ceva?

Într-o discuție recentă, la înregistrarea unei emisiuni, împreună cu Neluțu și Cosmin, am ajuns în zona acestor preziceri, sau mai degrabă ghiciri mincinoase și unul din ei, mi-a atras atenția asupra unor pasaje ale Scripturii, care abordează și astfel de situații. Cu alte cuvinte, cu astfel de oameni, am fost avertizaţi că vom avea de a face și ni s-a spus cum trebuie să procedăm. În vechime, un prooroc fals își pierdea credibilitatea Deuteronom 18:22  Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

În Noul Testament, chiar Mântuitorul ne dă sfatul: „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru Sunt nişte lupi răpitori.” Și totuși, avem în mijlocul nostru mulți astfel de oameni și nu ne păzim de ei. La unii s-au dovedit clar minciunile și totuși sunt citați și urmăriți de multă lume. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi, îi spune Pavel lui Timotei.

Iată pe cine trebuie să nu mai credem, câteva exemple de prooroci sau profeți mincinoși:

  1. Cei ce zic că va fi doar bine. Cu referire la evanghelia prosperității. Ieremia 23:17-18  Ei spun celor ce Mă nesocotesc: „Domnul a zis: „Veţi avea pace;” şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: „Nu vi se va întâmpla nici un rău.” Cine a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui şi cine l-a auzit?
  2. Cei ce confundă sau amestecă visul cu vorbirea Domnului. Ieremia 23:28  Proorocul, care a avut un vis, să istorisească visul acesta, şi cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu! „Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?
  3. Cei ce prorocesc minciuni. „Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu Sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.” Aici nu e vorba doar de ducere în rătăcire cu erezii, ci și de vorbă goală, proorocii generaliste care de fapt, nu sunt proorocii.
  4. Cei ce strecoară erezii sau le prezintă a fi adevărate direct despre care în Petru, găsim vorbindu-se cu mare asprime: În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează…. Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor, şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Cu referire la noile curente care susțin că păcatul nu mai este o problemă, că de fapt omul vel vechi păcătuiește și nu omul nou.

Exemple sunt mai multe în Scriptură, totuşi, primul criteriu care ar trebui să ne alarmeze clar și să ne determine să desconsiderăm un prooroc, este tocmai dovedirea minciunii sale. Când un prooroc, păstor, preot, predicator sau oricine altcineva, prezice ceva și acel lucru nu se întâmplă, trebuie să fie considerat mincinos, și să nu mai fie crezut de oameni. Înseamnă că vorbește minciuni. Există două motive ale unor astfel de minciuni. Unul e rătăcirea, oamenii care au fost mințiți și au crezut ei înșiși acea minciună și acționează în consecință. Și intenția, când așa-zișii prooroci mint cu bună știință. Oricare ar fi motivul, oamenii aceştia nu mai trebuiesc crezuți.

Există și la noi „în ogradă” mulți astfel de oameni. Unul din ei emite preziceri precum Nostradamus în fiecare an, multe, probabil cele mai multe din ele, fiind vorbiri goale și chiar minciuni și totuși sunt urmăriți atent, promovați și multă lume le ascultă vorbirea lor goală. Oare chiar ne place să fim mințiți? Ne place să ne servească alții gogoși? Oare de ce nu cercetăm ceea ce auzim?

Ce spune Dumnezeu despre astfel de oameni? Iată un exemplu: Ezechiel 13:6-9  Vedeniile lor Sunt înşelătoare, şi proorociile lor mincinoase. Ei zic: „Aşa vorbeşte Domnul!” cu toate că Domnul nu i-a trimis; şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Nu Sunt înşelătoare vedeniile pe care le aveţi, şi nu Sunt mincinoase proorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: „Aşa vorbeşte Domnul!” în timp ce Eu n-am vorbit. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înşelătoare, şi vedeniile voastre Sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeu”. „Mâna Mea va fi împotriva proorocilor, ale căror vedenii Sunt înşelătoare şi ale căror proorocii Sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu Sunt Domnul Dumnezeu.

Ce voi face eu? Tu? Până când vom prefera să auzim de la alții vești extraordinare? Până când vom ciuli urechile la senzațional? Până când vom continua să credem minciuni? De ce nu ne luăm Biblia în mână să cercetăm precum cei din Berea? Dacă continuăm să le dăm crezare oamenilor acestora, vom avea numai de suferit. Mâine voi scrie despre unul din dezavantaje, dacă va fi cu putință.

Dacă ai observat o greșeală te rog sa selectezi acel text și apoi Shift + Enter sau apasă AICI pentru a îmi de de știre.

Abonare

Te poți abona pentru a primi pe email meditările viitoare

Mulțumesc de înscriere.

Ceva nu a mers.

Leave a Reply